Terapia mowy u pacjentów z zaburzeniami afazji
Terapię mowy prowadzimy u pacjentów z zaburzeniami afazji po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, po usunięciu guza mózgu Afazja jest zaburzeniem mowy w nadawaniu i odbiorze mowy. Afazja ruchowa (motoryczna, ekspresyjna) powstaje w wyniku uszkodzenia ośrodka Broca. Objawia się utratą albo upośledzeniem zdolności mówienia. Chorzy potrafią wypowiadać tylko pojedyncze słowa zniekształcając je przy tym i naruszając ich formę gramatyczną. Zachowanie jest rozumienia mowy – pacjent spełnia polecenia. Afazja czuciowa (odbiorcza, sensoryczna, recepcyjna) to uszkodzenie ośrodka słuchowego mowy Wernickiego. Charakteryzuje się zaburzeniem rozumienia mowy. Pacjenci nie spełniają poleceń, ale za to dużo mówią, jednak mowa jest bardzo zniekształcona i zupełnie na inny temat niż narzucony np. przez lekarza.

Terapia mowy  u pacjentów
z zaburzeniami dysartrycznymi

Terapię mowy prowadzimy u pacjentów z zaburzeniami dysartrycznymi w chorobie Parkinsona, w stwardnieniu rozsianym (SM), w stwardnieniu bocznym zanikowym. Dysartria to zaburzenie mowy wynikające z uszkodzenia ośrodków i dróg nerwowych, unerwiających narządy mowne. Mowa staje się monotonna i cicha, chory wymawia zdania wolno i niewyraźnie, często nie kończy zdania, mamrocze. U chorych na Parkinsona zaobserwować można również problem w emisji głosu, która wpływa na zmianę barwy głosu, który może stać się chrapliwy, zduszony, piskliwy lub matowy, czasem może on brzmieć zbyt cicho lub zbyt głośno.
Chory z SM może mieć problem zarówno z intonacją jak i akcentem wypowiedzi. Ma trudności z kontrolą natężenia głosu w mowie (głośności). Mowa ma ostrą, szorstką, chrypliwą barwę głosu. Występują trudności z kontrolą wysokości głosu w czasie mówienia. Występuje nieprecyzyjna artykulacja głosek i wyrazów, zniekształcone są samogłoski. Jest ograniczone zdolności oddechowe. Tempo mowy jest zwolnione. Występuje ogólna męczliwość w trakcie mówienia. Ruchy języka zarówno w jamie ustnej jak i poza nią są spowolnione, a jego ruchomość znacznie ograniczona.

Terapia logopedyczna  
w zaburzeniach połykania

Terapia logopedyczna zajmuje się również zaburzeniami połykania (dysfalgia) u pacjentów po udarach mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych, w chorobie Parkinsona, w stwardnieniu rozsianym czy w stwardnieniu bocznym zanikowym.

Nasza specjalistka

Bożena Szurlej

Bożena Szurlej

Logopeda

  • Studia magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej – UJ
  • Podyplomowe studia logopedyczne na Akademii Pedagogicznej w Krakowie
  • Podyplomowe studia o specjalności Neurologopedia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Kursy z zakresu alternatywnych metod porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
  • Warsztaty logopedyczne: „Opóźniający się rozwój mowy – autorskie metody terapii logopedycznej dziecka o nieharmonijnym rozwoju”, prowadzonych przez dr Iwonę Michalak-Widerę
  • Szkolenie: Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS Warsztat poszerzający wiedzę z zakresu badań słuchu i chorób uszu „Audiologia w pigułce”
  • Szkolenie „Usprawnianie po laryngektomii”
  • Warsztaty szkoleniowe praktyczne na temat: „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergototerapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej” „Wczesna diagnostyka, stymulacja i interwencja logopedyczna”- warsztat szkoleniowy prowadzony przez neurologopedę M. Rządzką
  • Warsztaty szkoleniowe pt.”Trzyczęściowy plan interwencji w Terapii pozycji oralnej”- prowadzone przez Renee Hill, M.S. CCC-SLP (z USA) „Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i tworzenie programu terapii”-prowadzone przez R.Roy Hill,M.S.CCC-SLP
  • Warsztaty pt. „Niedokształcenie mowy o typie afazji.Diagnoza i terapia.” „Jąkanie wczesnodziecięce-profilaktyka, diagnoza i terapia”opracowanie i prowadzenie szkolenia-dr K.Węsierska „Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym”-prowadzenie-dr K.Węsierska.
Rejestracja

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej informacji

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki "cookies". Korzystanie z niej oznacza zgodę na ich zapis i/lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij